Inesa: מדריך 'מה בסביבה'

Inesa
Inesa: מדריך 'מה בסביבה'

סצנת האוכל

פארק מים מהגדולים בישראל
ימית ספארק - פארק המים של ישראל
66 Mifrats Shlomo St
פארק מים מהגדולים בישראל
תערוכות מתחלפות מדהימות
Музей Дизайна
8 Pinkhas Eilon St
תערוכות מתחלפות מדהימות
פארק גדול עם אגם, מסעדות, מדשאות רבות, מתקני משחקים לילדים מגרשי ספורט מקצועיים שונים בחינם
פארק פרס
1 Mifrats Shlomo Street
פארק גדול עם אגם, מסעדות, מדשאות רבות, מתקני משחקים לילדים מגרשי ספורט מקצועיים שונים בחינם

ביקור באתרי תיירות

מוזיאון חווייתי מאוד ואינטראקטיבי לילדים בכל הגילאים ומבוגרים
Израильский Детский Музей
66 Mifrats Shlomo St
מוזיאון חווייתי מאוד ואינטראקטיבי לילדים בכל הגילאים ומבוגרים