מדריך 'מה בסביבה' של Betty

Betty
מדריך 'מה בסביבה' של Betty

אתרי תיירות

Old Jaffa The flea market, the old town and the beach are amazing and beautiful
72 (рекомендации местных жителей)
Часовая башня
14 Yefet St
72 (рекомендации местных жителей)
Old Jaffa The flea market, the old town and the beach are amazing and beautiful

שכונות

Old Jaffa The flea market, the old town and the beach are amazing and beautiful
163 (рекомендации местных жителей)
Old City
163 (рекомендации местных жителей)
Old Jaffa The flea market, the old town and the beach are amazing and beautiful